Russland: Falun Gong varmt mottatt på Moskvas Internasjonale bokmesse

Falun Gong-utøvere deltok ved Den 26. internasjonale bokmessen i Moskva som ble arrangert i “All-Russian Exhibition Center” den 4. - 9. september 2013.

Falun Gong-standen tiltrakk seg oppmerksomhet både fra lokalbefolkningen og turister. Utøverne stilte ut eksemplarer av Zhuan Falun (hovedboken til Falun Gong) på ulike språk. I tillegg hadde de informasjonsplansjer om godene ved Falun Gong og ikke minst om Det kinesiske kommunistpartiets (KKP’s) brutale forfølgelse av utøvere i Kina.

Utøvernes stand på Den internasjonale bokmessen i Moskva Eksemplarer av Zhuan Falun på ulike språk
Utøvere viser Falun Gong-øvelsene

Mange kinesere som hadde stand på messen, ble sjokkerte over informasjonsplansjene som viser kommunistregimets brutale behandling av Falun Gong-utøvere i Kina.

På grunn av KKP's kontroll over media og sensur av all informasjon, er mange mennesker i Kina uvitende om regimets forbrytelser som skjer mot egen befolkning. De blir lurt av regimets bakvaskende propaganda, og de er også uvitende om Falun Gongs popularitet verden over. Mennesker i over 100 land praktiserer Falun Gong på det nåværende tidspunktet.

Oppriktighet og vennlighet som ble vist av russiske Falun Gong-utøvere, rørte mange kinesiske hjerter ved arrangementet.

Da utøverne viste de fem Falun Gong-øvelsene på scenen, kom en følelse av fred og harmoni over hele utstillingshallen, og folk var tydelig beveget.

Utøvere distribuerte også Epoch Times’ eksemplarer av "Ni kommentarer om Det kinesiske kommunistpartiet" (ni tidligere lederartikler fra den kinesiske utgaven av Epoch Times og som gir et kritisk historisk tilbakeblikk på Kina) på messen. Mange russere sa at "De ni kommentarene" tydelig avdekker det onde i kommunismen.

Oversatt etter: http://en.minghui.org/html/articles/2013/9/22/142345.html
Kinesisk versjon: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/12/莫斯科国际书展-俄罗斯民众喜见法轮功(图)-279424.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.