16-åring utvist fra skolen fordi hun øvde Falun Gong

Oppsummering av hovedtrekkene ved forfølgelsen:
Navn: Li Xue (李雪)
Kjønn: Kvinne
Alder: 16
Adresse: Houhua landsby, Chengdu by, Sichuan provinsen
Yrke: Student
Dato for siste arrestasjon: 9. juli 2012
Siste sted i forvaring: Ukjent
Forvaringsby: Chengdu
Forvaringsprovins: Sichuan
Lidelser under forfølgelsen: Utvist fra skolen, forvaring

Li Xue bor i landsbyen Huohua i Sichuan provinsen. Hun gikk på You’ai tekniske fagskole i Pi fylke og gjorde det bra på skolen. Til tross for den grufulle forfølgelsen av Falun Gong-utøvere i Kina, nektet Li å gi opp sin overbevisning. I september 2012 ble hun utvist fra skolen fordi hun øvde Falun Gong.

Den 9. juli 2012 leste Li og familien sammen med rundt 20 andre utøvere Falun Gong. Over tjue tjenestemenn fra den lokale politistasjonen arresterte dem ulovlig og satte dem i forvaring. Li var mindreårig og ble derfor sendt hjem neste dag.

Zhang fra 610-kontoret (et kontor som har som eneste oppgave å forfølge Falun Gong), Deng Yanghong som er direktør for studentsaker og andre skoleansatte braste inn i Lis hjem i midten av juli 2012. De sa til henne at hun måtte slutte å øve Falun Gong. Rundt 20. august dro skolens rektor Yang Xinghong og flere ansatte for å treffe Li i et forsøk på å tvinge henne til å skrive en garantierklæring om at hun skulle slutte med Falun Gong. De truet henne med utvisning fra skolen. Li avslo.

Da skolen startet den 1. september 2012, registrerte hun seg ved skolen og betalte studieavgiften. Rektor Yang Xinghong kalte henne inn på kontoret og forsøkte å overtale henne til å slutte mede å øve Falun Gong. Li nektet å gi slipp på prinsippene Sannhet – Medfølelse – Toleranse, fordi hun mente det ikke var noe galt i å leve etter dem. Yang rakte Li et stykke papir som indikerte at hun var utvist fra skolen.

En måned etter at skolen hadde startet, dro agenter fra Tangchang bys 610-kontor til Lis hjem og ville enda en gang at hun skulle skrive en garantierklæring. De gav henne en mal, ba henne kopiere den og lovet at hun kunne komme tilbake til skolen med en gang hun hadde skrevet erklæringen. Li nektet å gi seg og ble bortvist fra skolen.

You’ai tekniske fagskole i Pi fylke, You’ai universitetsområde: Telefonnummer: 86-28-87961968

Oversatt etter: http://en.minghui.org/html/articles/2013/6/18/140556.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.