Tilbakelevering av jaden. Del 1

Gjenfortelling av en historie fra urgamle Kina
 

Et gammelt kinesisk ordtak sier at hvis to tigre kjemper mot hverandre, vil den ene bli skadet eller drept. Mennesker kjemper og slåss mot hverandre også, men de innehar i tillegg kunnskap som forhindrer konflikter eller skaper vennskap. Slik visdom hjalp til med å bevare hele jaden for kongeriket Zhao

I løpet av vår- og høstperioden til Era av de krigførende statene fantes det en general kalt Lian Bo, som tjenestegjorde for kongedømmet Zhao.

I det 16. regjeringsåret til kong Zhao Huiwen Wang tjente Lian som general og ledet angrepet på kongeriket Qi Guo. Fordi Lian Bo nedkjempet Qi og beseiret Yang Jin by, ble han utnevnt til å bli Shang Qing, som var en av de høyest rangerte embetsmennene i kongedømmet Zhao. Etter dette ble Lian Bo velkjent blant de krigførende kongedømmene for hans mot og for alltid å være seierherre i kamp.

På Zhao Huiwen Wangs tid ervervet kongedømmet av Zhao seg He Shi Be-jaden, etter at den hadde gått tapt av Chu kongedømme. Denne store biten med hvit jade formet som en skive skulle spille en stor rolle i kinesisk historie. Qin Wang, kongen av Qin, fikk høre om Zhaos ervervelse av jaden og sendte et brev til Zhao Wang. Han tilbød 15 byer i Qin i bytte mot jaden He Shi Be.

Hvis du tvinger meg til å gi den tilbake til deg her og nå, vil hodet mitt knuse mot denne søylen sammen med jaden! Jaden vil bli knust, og jeg vil dø.

Zhao Wang diskuterte saken med general Lian Bo og alle de andre offiserene av høyere rang, men visste ikke hva han skulle gjøre. Hvis han gav jaden til Qin, ville Qin aldri holde ord og aldri gi de 15 byene til Zhao. Hvis han ikke gav jaden til Qin, fryktet han at Qin ville angripe Zhao og erobre kongeriket.

Zhao Wang ville sende noen til Qin med et svar, men han kunne ikke finne en som kunne lykkes med jobben. Sjefsevnukken Miao Xian sa at han hadde den rette mannen til jobben. Lin Xiangru var kvalifisert for jobben, mente han. Lin bodde i kongedømmet Zhao, som gjest hos Miao Xian.

“Lin Xiangru spurte meg så hvordan jeg visste at Yan Wang ville godta meg og beholde meg der. Jeg fortalte ham at jeg tidligere hadde vært med Deres majestet til et møte med Yan Wang på grensen. Yan Wang tok hånden min og sa i fortrolighet at han ønsket meg som sin nære venn, så jeg vet at Yan vil godta meg.” Lin ristet på hodet da han hørte dette og sa: “På den tiden fryktet han Zhao. Zhao var sterk, og du var en nær og betrodd embetsmann hos Zhao. Det er grunnen til at Yan ønsket å bli venn med deg. Nå når du har fornærmet Zhao, hvordan tør han beholde deg siden Yan frykter Zhao?”

“Yan vil istedet binde deg med et tau og sende deg tilbake til Zhao. Jeg vil heller vise mine bare skuldre, bære en pisk, knele foran Zhao og be om unnskyldning. Det er den beste måten å få tilgivelse på. Jeg lyttet til ham og du, Dai Wang, tilgav meg.”

“Jeg mener Lin er en vis mann og spesielt modig. Han er den rette for oppgaven.”

Lin ble så innkalt til å besøke Zhao. Han framla saken for ham: ”Qin Wang ønsker å bytte 15 byer mot He Shi Be-jaden. Hva synes du?

Lin svarte: “Qin er stor og mektig, Zhao er liten og svak. Vi må imøtekomme forespørselen.”

Zhao sa: “Hva om Qin tar imot jaden min, men ikke gir oss byene deres?”

“Hvis vi ikke går med på å gi jaden til Qin når han ber oss om å bytte jaden mot 15 byer, da gjør vi noe galt”, sa Lin. ”Men hvis Zhao gir jaden til Qin og Qin ikke gir byene til Zhao, som lovet, da gjør Qin urett. Så situasjonen tatt i betraktning er det bedre å etterkomme Qins forespørsel og la Qin ta ansvaret for å gjøre feil.”

Zhao spurte så: “Hvem kan jeg sende til Qin med jaden?”

“Jeg er villig til å gjøre det hvis Dai Wang, Deres majestet, ikke har noen til å gjøre det”, sa Lin.

“Jeg vil gjøre det på denne måten. Hvis byene gis til Zhao, så vil jaden bli gitt til Qin”, sa Lin. ”Hvis byene ikke blir overlevert, kan jeg garantere at jaden vil bli returnert i sin helhet til Zhao.”

Zhao sendte deretter Lin til Qin med He Shi Be-jaden. Qin Wang som voktet gårdsplassen i Zhangtai palasset, tok imot Lin Xiangru. Lin holdt jaden i hendene og viste den til Qin. Qin ble veldig glad og sendte jaden rundt til konkubinene og tjenerne sine. Alle ministrene jublet: ”Wan Sui” (“lenge leve”)!

Lin leste Qins tanker om at Qing ville ikke overhode holde ord og gi bort de 15 byene til Zhao. Så han tok ett steg fram og sa: ”Denne jaden har en defekt. La meg vise Dem, Deres majestet.”

Med det samme han fikk hånd om jaden, holdt Lin den fast med begge hendene, tok flere steg bakover og stod mot en søyle. Sint, med strittende hår og med hendene rundt jaden og over hodet, som om han løftet på en hatt, sa han: ”Deres majestet ønsket He Shi Be og sendte en melding til Zhao Wang. Zhao Wang snakket med alle sine ministre om forespørselen din. Alle svarte at Qin er grådig og stoler på sin styrke og kraft. Han ønsker bare å tiltvinge seg jaden med tomme ord.”

“De fryktet at Zhao aldri ville gi fra seg de 15 byene som Qin hadde lovet, og derfor ønsket de ikke å gi jaden til Qin. Men jeg tror at selv vanlige folk fremdeles holder ord og ikke bedrar hverandre. Vil ikke land som Qin holde ord? Å fornærme det mektige Qin på grunn av en jade, er ikke riktig. Så vår Zhao Wang fastet i fem dager og sendte meg med jaden.”

“Zhao Wang knelte da han tilbød jaden for å vise Deres majestet respekt. Nå når jeg er her, har Qin Wang bare mottatt meg i et laverestående palass, og den ordentlige protokollen har han ikke vist meg.”

“Og så, når du får jaden, sender du den rundt til dine konkubiner og tjenere bare for å terge meg. Da skjønte jeg at Deres majestet ikke hadde noen intensjon om å gi Zhao de 15 byene, så jeg tok den tilbake. Hvis du tvinger meg til å gi den tilbake til deg her og nå, vil hodet mitt knuse mot denne søylen sammen med jaden! Jaden vil bli knust, og jeg vil dø.”

Etter denne talen stod Lin og holdt jaden mens han hadde søylen i øyekroken, som om han ville knuse jaden mot den. Qin sa veldig forsiktig at han var lei seg og fryktet at Lin ville knuse jaden. Mens han ba ham om ikke å knuse He Shi Be ropte han på vakthavende embetsmann, sjekket kartet og pekte ut de 15 byene som han foreslo å gi til Zhao Wang.

Lin var sikker på at Qin Wang lot som og bare ville lure til seg jaden uten å faktisk gi fra seg byene. Så Lin sa til Qin Wang: ”He Shi Be er godt kjent verden over, og det er en verdifull skatt. Zhao Wang turde ikke å la være å gi den til Qin Wang. Zhao Wang fastet i fem dager før han dro. Nå må Deres majestet faste i fem dager. Arranger en rituell seremoni i storsalen, og deretter vil jeg overrekke den verdifulle jaden.”

Qin Wang overveide situasjonen og tenkte at siden de ikke kunne snappe jaden fra Lin med makt, gikk han med på hva Lin sa. Qin innkvarterte Lin i gjestehuset Guang Cheng. Lin var sikker på at Qin Wang ikke ville gi byene til Zhao, så han fikk ledsageren sin til å ta på seg slitte klær og bære jaden på brystet for deretter å flykte på en smal sti tilbake til Zhao.

Fem dager senere arrangerte Qin Wang en rituell seremoni i storsalen og holdt et gjestebud for å behandle Lin som ambassadør fra Zhao. Lin sa: ”Deres majestet, fra Qin Mungong-tiden og frem til i dag har 20 konger hersket over kongedømmet Qin, men ingen av dem har holdt ord. Jeg fryktet at hvis Deres majestet ikke ville holde ord, ville det begås en stor urett mot Zhao. Så jeg sendte jaden tilbake til Zhao nattestid. Jeg er sikker på at han er framme nå.”

“Qin er mektig og Zhao er svak. Zhao vil unektelig vise frem jaden umiddelbart for å vise sin respekt for Qin, selv om deres majestet bare sender en utsending av lavere rang til Zhao. Hvis Qin gir de 15 byene på forskudd til Zhao, hvordan skal Zhao tørre å la være å gi jaden til Qin?”

“Jeg vet at jeg garantert blir drept for min forbrytelse med å narre Deres majestet. Jeg ber Deres majestet om å drepe meg. Jeg håper Deres majestet og alle deres ministre vil tenke på det og snakke inngående om det.”

Qin Wang og hans ministre så på hverandre og kom med utbrudd. Noen av tjenerne ville dra Lin bort for å drepe ham, men Qin Wang sa: ”Hvis jeg nå dreper Lin Xiangru, kan jeg fremdeles ikke få fatt i He Shi Be. Tvert imot vil vi ha brutt den gode relasjonen mellom Qin og Zhao. Vi bør heller behandle ham godt og la ham dra tilbake til Zhao. Ville Zhao Wang lure Qin bare på grunn av en bit jade?”

Opprinnelig lagt ut på: http://www.theepochtimes.com/n2/china-news/stories-from-history-returning-the-whole-jade-without-damage-240740-all.html


Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a58502-article.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.