Keiser Yao

Keiser Yao (2356 – 2255 f.kr.) var en av de senere generasjonene av Den Gule keiser. Den mest velkjente historien om keiser Yao er følgende:

En gang besøkte keiser Yao en liten by sammen med flere av sine ministre. På veien så de en person som politiet hadde bundet og som ble vist fram på gaten. Yao spurte politiet: ”Hva galt har han gjort?”

Politiet svarte: ”Stjele mat.”

Yao spurte den kriminelle: ”Hvorfor stjal du mat?” Den kriminelle svarte: ”Vi mangler mat på grunn av tørken.” Da Yao hørte dette, ba han politiet om å binde seg fordi det var han som var ansvarlig for at den kriminelle hadde stjålet. Yaos ord gjorde politiet og ministrene svært forbauset, og de kastet seg raskt ned på kne. En av ministrene sa til Yao: ”Forbrytelsen ble begått på grunn av tørken, og du har ikke noe med dette å gjøre.”

Yao svarte alvorlig: ”Det er mitt ansvar å gjøre folk i stand til å stå imot katastrofen og finne løsninger for folk som ikke har mat.”

Derfor beordret Yao ministrene til å binde ham ved siden av den kriminelle. Folk som gikk forbi og stanset og så dette, ble alle rørt til tårer. Noen falt på kne foran Yao og tilsto forbrytelser de hadde gjort tidligere. De var alle rede til å akseptere straffen.

Da de var tilbake i palasset, sa Yao til tjenestemennene: ”Vi skal ikke klandre naturkatastrofene når folk møter vanskeligheter og motgang i livet. Vi må spørre oss selv om vi har gjort nok for å hjelpe disse menneskene. Vi må se innover i oss selv. Vi kan ikke klandre folk for deres intoleranse. Skal jeg ikke lære av feilene jeg gjør mens jeg styrer landet?”

Keiser Yao vant stor respekt for sin medfølelse med folket. Han levde et enkelt liv og satte folks velbefinnende som høyeste prioritet. Han så alltid først innover da han møtte vanskeligheter.

Keiser Yao var høyt elsket av folket sitt. Gjennom hans regjeringstid, ble folks liv bedre og bedre.

Oversatt etter: http://epochtimes.com/b5/7/11/6/n1892319.htm

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.