Canada: Offentlig forum i Calgary med fokus på organhøsting i Kina

Den 18. januar ble det holdt et offentlig forum for ”Organhøsting i Kina” på et bibliotek i Calgary i Canada. Nesten 200 mennesker, flere innen medisin, jus, media og styresmakter, deltok. Arrangementet ble organisert av Falun Dafa-foreningen i Calgary. Forumet var todelt. I første del holdt eksperter innlegg om organhøsting i Kina, og i andre del så publikum filmen ”Free China: The Courage to Believe”, historien om to Falun Gong-utøvere som ble forfulgt i Kina.

David Matas, senior advokat ved B’nai Brith Canada Alastair Lucas, midlertidig president for Sheldon Chumir stiftelsen og jusprofessor ved Universitetet i Calgary, var vert for forumet.

David Matas, som er senioradvokat ved B’nai Brith Canada, og Wu Xioa’en, som er lege, informerte om etterforskningen av organhøsting og organtransplantasjoner i Kina. Bevisene leder til konklusjonen at de kinesiske styresmaktene har høstet organer fra Falun Gong-utøver for å tjene penger. De henvendte seg begge til det internasjonale samfunnet for å sette fokus på og få hjelp til å stoppe disse forbrytelsene.

Verten for forumet, Alastair Lucas, som er midlertidig president for Sheldon Chumir stiftelsen og jusprofessor ved Universitetet i Calgary, oppfordret deltakerne til å spre informasjonen og høyne bevisstheten omkring disse bruddene på menneskerettighetene i Kina.

David Swann som er lege i medisin og medlem av “The Legislative Assembly of Alberta”, sa i sitt innlegg at mennesker ikke må betrakte organhøsting som en internasjonal affære som ikke angår dem. Han oppfordret folk til handling og å spre informasjonen videre til kongressmedlemmer og andre embetsmenn. ”Det er vår plikt som canadiske borgere”, sa han.

Deltakerne var sjokkerte over brutaliteten. Noen sa de hadde hørt om forfølgelsen av Falun Gong, men de visste ikke at den var så omfattende.

En embetsmann som var leder for ”Organtransplantasjon-relaterte saker i Alberta”, sa at folk trenger opplæring. De trenger å vite hvor organene kommer fra og hvordan de skal få fatt i lovlige organer for transplantasjon.

En internasjonal næringslivsjurist uttrykte at han hadde hørt om organhøstingen i Kina før, men at dette var første gangen han fikk vite om detaljene rundt den. Han foreslo at de canadiske styresmaktene skulle stoppe all doptesting i Kina relatert til organtransplantasjonen.

En journalist fra lokal presse sa at han hadde deltatt ved en rekke forumer, men dette var det mest imponerende. Han la merke til at mange av deltakerne gråt under filmen og under innleggene. Etter forumet ønsket mange av deltakerne å vite mer om Falun Gong. En kvinne holdt hendene til en av arrangørene og sa med tårer i øynene at hun ønsket å gjøre noe for å hjelpe. En filmskaper utrykte at han ønsket å lage en film basert på Falun Gong-utøveres historier, for å hjelpe dem. Noen bad utøvere komme for å vise ”Free China” på deres hjemsted.

Oversatt etter: http://en.minghui.org/html/articles/2013/1/24/137225.html
Kinesisk versjon: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/21/卡尔加里论坛聚焦中共活摘器官-268052.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.