USA: Tre spørsmål angående Kina til USA’s presidentkandidater

New York: Nylige dybdeanalyser av politisk uro i Kina viser at den systematiske forfølgelsen av Falun Gong har delt Kommunistpartiets lederskap på høyeste nivå med vidtfavnende forgreininger over hele Kina og videre. På samme tid gir en eksplosiv ny video detaljer om kinesiske militærsykehus som i de siste ti årene har drevet en mange-millioner-dollars menneskehandel som dreper kinesiske borgere og selger organene deres. Den berømte menneskerettighetsadvokaten David Matas kalte det «en ny form for ondskap på denne planeten.» ("A new form of evil on this planet ”; se video online)

Når det gjelder nivået av økonomisk engasjement mellom USA og Kina, samt Beijings stadige forsøk på å øke innflytelsen internasjonalt, er det flere spørsmål som bør komme i fremste rekke i en hvilken som helst diskusjon om USA’s utenrikspolitikk; spesielt det som angår Kina.

Spørsmål 1: I dag sitter hundre tusener av samvittighetsfanger, flesteparten Falun Gong-utøvere, vilkårlig forvart i kinesiske arbeidsleire og fengsler. Pålitelige rapporter estimerer at titusener av Falun Gong-utøvere er drept, mange av tortur, men noen er drept fordi organene deres tas ut og brukes i en raskt stigende organtransplantasjonshandel. Med 100 millioner mennesker fra hele Kina som øvet Falun Gong i 1999, har forfølgelsen hatt knusende effekt i det kinesiske samfunnet, og det har ført til at lov og orden, talefrihet og menneskerettigheter har reversert.
- Hvis du blir valgt, hva vil da din administrasjon gjøre for å sikre løslatelsen av uskyldige menn og kvinner hvis liv står i fare daglig?

Spørsmål 2: Som det står nedtegnet i den årlige rapporten til kongressleder om Kina, som ble publisert tidligere denne måneden, har kinesiske borgere i økende grad blitt høylytte og urokkelige og krever sine grunnleggende rettigheter, selv med stor fare for eget liv. Men lederne av Kommunistpartiet har ignorert ropene om endringer. USA’s relasjon til Kina er ikke bare med de kinesiske styresmaktene, men enda viktigere med det kinesiske folk.
- Hvordan tenker du å gi moralsk og praktisk støtte til kinesere som fredelig kjemper for rettighet og frihet?
- Vil du personlig møte kinesiske aktivister, inkludert tidligere samvittighetsfanger, som er Falun Gong-utøvere?

Spørsmål 3: Det kinesiske Kommunistpartiet har brukt ulike taktikker i forsøk på å utvide forfølgelsen av Falun Gong også til USA. Det oppfordres til trakassering av amerikanere som øver Falun Gong, de engasjeres i hacking på nettet og spionasje på internett. I noen tilfeller tror vi at de muligens leier mordere for å plage amerikanere som øver Falun Gong. En kongressresolusjon fra 2003 fordømmer slike aktiviteter, og de ansvarlige har umiddelbart blitt forfulgt. Men til dags dato har ingen kinesiske diplomater formelt sett blitt klandret for å implisitt eller eksplisitt å støtte slik undertrykking.
- Hva ville du gjøre som president for å etterforske slike angrep og beskytte USA’s borgeres rettigheter fra å skremmes og undertrykkes av et fremmed, autoritært regime?

For mer informasjon, vennligst kontakt Falun Dafa informasjonssenter
Kontakter: Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 845-418-4870), Erping Zhang (+1 646-533-6147) eller Joel Chipkar (+1 416-731-6000)

Fax: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Website: http://www.faluninfo.net/

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.