Canadisk Kina-ekspert: Publisering av bevis på tvungen organhøsting vil sjokkere verden

Under et intervju den 17. oktober 2012 konstaterte Brian McAdam, tidligere canadisk diplomat og berømt Kina-ekspert, at hvis dokumentene om organhøsting fra levende Falun Gong-utøvere, som Wang Lijun overleverte de amerikanske styresmaktene, publiseres, vil de sjokkere verden. Nyheten vil ha en betydelig innvirkning på individer involvert i organhøstingen og utløse en storm.

Da Wang Lijun, tidligere viseborgermester og politisjef, flyktet i februar til det amerikanske konsulatet i Chengdu by i Sichuan provinsen, gav han de amerikanske styresmaktene mange dokumenter som inneholder detaljer om tvungen organhøsting fra levende Falun Gong-utøvere. «I en årrekke snakket mennesker om organhøstingen som fant sted blant fanger i kinesiske fengsler. Det ble avdekket omkring 2005, og det var mange avisartikler. Folk ble sjokkerte, men hele saken sluknet fullstendig», minnes McAdam da dette nå blir tatt opp.

“Dessverre har verden blitt blendet av Kinas utrolige økonomiske reform og ingen ønsker å forholde seg til saker som kan rokke ved det kinesiske kommunistregimet. Derfor undertrykkes dette menneskerettighsspørsmålet. Så skrev David Kilgour og David Matas rapporten, jeg tror den ble kalt «Blodig innhøsting» (Bloody Harvets) som avslørte mange, mange detaljer om organhøstingen som finner sted. Dette vekket manges oppmerksomhet, og de fikk mye mediedekning. Men det førte ikke til handling. Det var på en måte slik at den fantes, men den økonomiske handelen kom foran alt.»

McAdam tror at hvis dokumentene som Wang Lijun ga til USA, blir publisert, vil de kanskje ha mer innflytelse enn de andre avsløringene vi har hatt. Han sa: «Jeg har følelsen av at flere og flere mennesker blir klar over dette temaet med organhøsting, absolutt. Og hvis disse dokumentene, hvis de eksisterer og blir avslørt, de faktiske individene i denne organhøstingen, da vil det ha stor innvirkning.»

“David Matas sa en gang at denne organhøstingen er en ny form for ondskap, som det i sannhet er. Det er en utrolig fordervet aktivitet. Fordi det blir et problem for de kinesiske styresmaktene hvis det er sant, og det kinesiske regimet ønsker å tie om dette og skjule det», sa McAdam.

Han fastholder at dersom denne informasjonen publiseres, vil det i sannhet sjokkere verden. «Den eneste gangen, jeg tror det var Utenriksdepartemtet som nylig utga en rapport om organhøsting, men igjen, den hadde ikke samme virkning som noe slikt som denne kan ha. I alle tilfeller kan dette være veldig dypsindig.»

McAdam tror at hvis dokumentene blir publisert, vil det tvinge den som blir valgt til president, til å ta seg av denne saken. Begge kandidatene har sagt at de vil ta seg av de økonomiske sakene med Kina, men de kan ikke ignorere dette. Dette blir for stort for dem til ikke å møte.

Når man snakker om Canada, tror ikke McAdam at de canadiske mediene har dekket dette temaet i dybden slik de burde. Han synes det virkelig er på tide for media å diskutere detaljene. Han roser New Tang Dynasty TV og The Epoch Times for å diskutere temaet i detalj, slik som at hornhinner blir solgt for 30 000 dollar og hjerter for 120 000 - 160 000 dollar.

“Hvis det blir kjent hva som pågår, berører det etniske kinesere som bor i Canada og andre deler av verden. Slektningene blir kanskje berørt av dette", sa han.

McAdam sa: “Den vestlige sivilisasjonen har opplevd flere grufulle hendelser i verden, hvis vi ser tilbake til Holocaust der den jødiske befolkningen ble brent, torturert og innesperret. Mot slutten av dette sa folk: ”Aldri igjen”, men disse fryktelige hendelsene fortsetter å skje, og grunnen må være mangel på handling mot det onde. Hvis ondskapen får fortsette og ingen gjør noe med det, vil det fortsette, og en vil anta at befolkningen vil bli ekstremt ulykkelig og oppskaket.

“Noe må skje, og det ville være et stort første skritt. Vi vil gjøre det, bare informere folk om hele saken og ta saken opp for å møte de kinesiske styresmaktene når som helst, når det finnes en arena, der det er mulig."

Det er bare i det kommunistiske Kina at denne fryktelige aktiviteten finner sted, og jeg mener de har den høyeste andel av organtransplantasjoner i verden. Alle kildene deres er fanger eller medlemmer av Falun Gong, uigurer eller kanskje kristne.

Han konkluderte: “De kinesiske styresmaktene må absolutt kritiseres, og de vil reagere hvis styresmakter verden over får dem til å stå ansikt til ansikt med grusomhetene."

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.